Det ville nok have været gået over alligevel!

Jeg bliver altid glad når folk melder tilbage om positive oplevelser de har haft med alternativ behandling 🙂

Men ærgerligt nok møder jeg stadig ofte mennesker, som på trods af, at de har opnået bedring eller helbredelse ikke tror på, at det skyldes den alternative behandling, de har fået.

Måske har de levet med en sygdom eller skavank i mange år, og har været i behandling for den i det almindelige sundhedsvæsen, men uden resultat.

De har som regel heller ingen forventning om, at alternativ behandling vil hjælpe dem, men har heller ikke noget imod at prøve det. Når deres lidelse så ”pludselig” forsvinder efter den alternative behandling, så siger de ”Det ville nok have gået over alligevel”. De nægter altså at tro på, at det kan være pga. den alternative behandling at lidelsen er forsvundet. De kan bedre affinde sig med at det nok er ”tilfældigt”. effekt af alternativ behandling

Hvis samme person havde fået kureret deres sygdom med konventionel medicin eller almindelig vestlig medicinsk behandling, ville de have haft fuld tillid til, at det var medicinens, lægens eller behandlingens skyld, og de ville ikke have troet at det var tilfældigt.

Hvorfor kan de så ikke have samme tillid til alternativ behandling?

Jeg tror at det skyldes at paradigmerne omkring sundhed og sygdom er så fasttømrede i vores underbevidsthed, at vi simpelthen ikke kan tro at der kan være en sammenhæng mellem helbredelse og alternativ behandling.

Jeg oplever det især, når folk har fået healing. Når en healing giver et overbevisende resultat, stikker de gamle paradigmer deres grimme hoved frem og starter straks en modargumentation om, hvorfor det nok ikke kan passe at healingen skulle have haft nogen som helst indflydelse på helbredelsen. For det der healing er jo noget mærkeligt noget… og det er jo heller ikke bevist videnskabeligt… Og jeg ville nok have være blevet rask under alle omstændigheder… Osv. Osv.

For min skyld må folk tro hvad de vil, eller lade være med at tro.

Det som jeg synes er det allerstørste problem ved, at så mange stadig hænger fast i det gamle apparatfejlsmodel-paradigme omkring sundhed og sygdom er, at det, som samfund, fastholder os, hvor vi er. Det er derfor at vi endnu ikke på et samfundsmæssigt plan kan udvide behandlingsmulighederne til en holistisk model, hvor man tager hensyn til det hele menneske. Dvs. en model hvor man ud over det fysiske – kroppen/biologien – også inkluderer sind og ånd. Fordi så mange sidder fast i det gamle paradigme om at betragte kroppen som en maskine, der bare skal repareres med en pille eller have en ny reservedel, når den går i stykker, er der simpelthen ikke tilstrækkelig kollektiv opbakning til, at vi af politisk vej kan forsøge at ændre vores sundhedsvæsen.

Siden jeg selv udvidede mit noget indskrænkede, naturvidenskabelige verdensbillede til et mere omfattende holistisk verdensbillede, har mit store ønske været, at vi får et paradigmeskift, så man gennem det offentlige sundhedsvæsen også kan blive tilbudt holistisk behandling (som så ikke længere ville være “alternativ”). I mange tilfælde vil holistisk behandling have langt større effekt, især på langt plan, fordi den tager fat i årsagerne til at sygdommen opstår, i stedet for kun at behandle symptomerne. Holistisk behandling vil ofte bevirke at sygdommen ikke kommer frem igen, heller ikke i en anden form. Holistisk behandling helbreder på et  dybere plan.

Vejen frem til et mere holistisk sundhedsvæsen er, at endnu flere prøver alternativ behandling og når behandlingen virker, så må de forsøge at modarbejde den lille stemme der siger ”Det er nok bare tilfældigt” eller ”måske ville det have gået over af sig selv, det kan man jo aldrig vide”. Vi må forsøge at have fuld tillid til at den alternative behandling også virker, for først når det bliver kodet ind i den kollektive bevidsthed at der andre veje frem mod sundhed, vil der på et politisk plan blive åbnet op for andre muligheder.

Så hvis du egentlig godt kunne tænke dig at et mere holistisk sundhedsvæsen, så giv den alternative behandling en chance. Og når du (alligevel?!) bliver overrasket over at den virker, så lad være med absolut at afvise og modarbejde ideen om at den faktisk havde en effekt, også selv om det ikke lige passer ind i dit nuværende verdensbillede. Fortæl i stedet vidt og bredt om dine positive oplevelser, så endnu flere får lyst til at afprøve alternativer til konventionel medicin. Det kan skabe en bølge, der kan føre til det ønskede paradigmeskift, og dermed åbne op for muligheden for at få det ønskede holistiske sundhedsvæsen.