Holistisk behandling

„Sundhed er vor fødselsret. Det er den fuldkomne forening mellem sjæl, sind og krop. Det er ikke et uopnåeligt ideal, men noget så enkelt og naturligt, at mange af os har overset det.”

Dr. Edward Bach

Holistisk behandling

I Klinik for Selvhelbredelse tilbyder jeg holistisk behandling i ordets egentlige forstand. Det vil sige behandlinger som omfatter helheden mellem krop, sind og ånd eller det fysiske, det psykiske og det spirituelle.

Vælger du et Holistisk Behandlingsforløb i Klinik for Selvhelbredelse, vil det basere sig mere på hvordan du kan opnå selvhelbredelse gennem personlig udvikling på alle disse planer, og mindre på de enkelte terapiformer. Jeg ser det som min største kompetence at virke som mentor og facilitator for din selvhelbredelse ved at guide dig på din rejse gennem de forskellige planer af personlig udvikling og spirituel vækst.

 

Oplever du uspecifikke symptomer som træthed og koncentrationsbesvær, hovedpine eller smerter der flytter sig fra sted til sted? Er din fordøjelse svingende eller har får du let hjertebanken eller følelse af uro i maven? Måske har du skyldfølelse fordi du føler dig dårligt tilpas, men ikke har en bestemt idagnose, og det gør det svært for omgivelserne at acceptere at du bare ikke fungerer 100 %? Måske er du endda bange for at blive opfattet som hypokonder?

I et holistisk behandlingsforløb er et af formålene at finde frem til årsagerne til at du er blevet syg, i stedet for kun at behandle dine symptomer. Ofte finder man hovedårsagerne til sygdom i vores tanker og følelser

Et holistisk behandlingsforløb er ikke nogen quick-fix.-løsning. Det kræver at du er villig til at gå ind i en proces, og vil arbejde dybere med de problematikker, der er med til at give dig symptomer. Til gengæld vil du ikke blot opnå få lindret dine symptomer. Du vil også få en større forståelse for hvordan dine tanker og emotioner spiller ind på det fysiske, så du fremadrettet bliver bedre til at tage vare på dig selv, og lettere kan føle dig accepteret.  I sidste ende handler det om at du får en bedre livskvalitet.

Holistiek Behandling

Et holistisk behandlingsforløb skræddersyes ud fra netop dine specielle behov, men ofte er Bachs Blomster-dråber en af hjørnestenene i holistisk behandling, fordi de kan afbalancere vores emotioner, og vende negative følelser til positive. Derudover kan man inddrage en flere andre behandlingsformer i forløbet, så man er sikker på at komme hele vejen rundt om både det kropslige, det energimæssige og det følelsesmæssige.

Du kan også vælge at bruge et Holistisk Behandlingsforløb som et mentorløb med Ulla Schmidt Andersen som din personlige mentor for din selvudvikling og/eller spirituelle vækst.

Læs mere om holistisk behandling og individuelt sammensatte forløb her

Læs mere om Bachs Blomsterdråber her

 

Læs mere om Ulla Schmidt Andersen her Ulla Schmidt Andersen Holistisk Behandling